• Parkeerregeling Broekhem-Zuid

  © JR

  Misverstanden parkeerregeling Broekhem-Zuid Lees verder

 • VVD begeleidt met VOC retail-problemen rondom voltooïng van "de Kei".

  © Hurks vastgoed

  "De Kei" nadert voltooing Lees verder

 • Gemeente positief over glasvezel buitengebied.

  Gemeente positief over glasvezel buitengebied Lees verder

 • Inwoners lieten zich informeren over herinrichting

  Informatiedag Herinrichting Houthem Lees verder

 • Niet langer voorrang voor statushouders

  Wonen voor iedereen! Lees verder

 • Bakkie Doen

  Bakkie Doen op 25 September Lees verder

 • Zware loodjes voor de Retail. Hulp gevraagd.

  Onze fractie vraagt het college om extra aandacht voor de de problemen van de ondernemers rondom het nieuwe centrumplan, die in deze fase van het bouwproject extra veel overlast hebben. Minder doorstroming, nog minder parkeerplaatsen, late communicatie en onduidelijke logistiek. Hiertoe zijn schrftelijke vragen ingediend aan het college middels een brief krachtens Artikel 41. We gaan er alles aan doen om de ergste problemen in kaart te brengen en draagbaar te maken voor deze groep, die de laatste paar jaar al met extreme omzetdalingen is geconfronteerd. Lees verder

 • Terras mag na optocht weer op straat

  De VVD werd recentelijk benaderd over het schrijven dat ondernemers van de Passage, Grote Straat en Berkelstraat van de gemeente ontvangen hadden waarin zij werden verplicht om zondag 6.3.2016, de zondag waarop de eerder afgelaste carnavalsoptocht alsnog zal plaatsvinden, hun terrassen van 12.00 uur tot sluiting niet uit te stallen. Hierop hebben wij contact opgenomen met het college. Het resultaat: het college heeft haar besluit aangepast zodat tijdens de optocht de terrassen weliswaar verwijderd dienen te zijn maar vanaf het moment dat de optocht voorbij is mogen de terrassen weer opgesteld te worden. De ondernemers zijn hier blij mee. Zeer zeker de restauranthouders. De VVD wenst de ondernemers een goede omzet toe. Lees verder

 • Glasvezel buurtschap de Heek en op industrieterrein?

  De Heek en Industrieterrein Valkenburg aansluiten? Lees verder

 • Peiling van uw mening inzake vluchtelingenopvang in Valkenburg

  Informeel afdelingsoverleg van de VVD bij Hotel Riche Lees verder

 • Welkom bij de VVD Valkenburg

  De VVD afdeling Valkenburg is na de gemeenteraadverkiezingen van 3 maart 2010 begonnen met het verstevigen van haar structuur waarbij voor elk verantwoordelijkheidsgebied een eigen coördinator is aangewezen. Een van de direct merkbare gevolgen hiervan is dat een actief wervingstraject geleid heeft tot een aanmerkelijke aanwas van het aantal leden. De gemeentelijke-, landelijke- en provinciale verkiezingen hebben aangetoond dat in de gemeente Valkenburg a/d Geul een groot aantal VVD-ers wonen. Hieruit blijkt dat er nog een aanzienlijk ledenpotentieel is dat zich nog niet daadwerkelijk bij de partij heeft aangesloten. Daarom roepen wij Valkenburgers op die overwegen om de VVD actief of passief te ondersteunen, zich aan te melden door via de pagina “afdeling/contact” een e-mail aan het secretariaat te sturen. Vermeld in dit bericht uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij per omgaande contact met u op zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Lees verder

 • Parkeerboetes in de Gemeentekas?

  30 april − De VVD zet in op het verlagen van de parkeerboetes voor die mensen die hun voertuig langer op een betaalde parkeerplek laten staan dan waarvoor ze betaald hebben dan wel op een plek die alleen voor vergunninghouders bedoeld is. Lees verder

 • Akkoord bereikt over terugkeer vluchtelingen

  22 april − De VVD en de PvdA hebben een akkoord bereikt over uitgeprocedeerde asielzoekers en de intensievere aanpak van hun terugkeer naar het land van herkomst. Lees verder

 • Het snoeien is begonnen ...

  20 april − Wij vroegen de bewoners van Broekhem Zuid tijdens onze verkiezingscampagne waar de VVD afdeling zich voor moet inzetten in hun buurt. Bovenaan de lijst stond "het snoeien van de platanen". Zij hadden al langere tijd problemen met hetgeen allemaal uit de bomen naar beneden kwam. Hun bewonersinitiatief had behoefte aan een zet van " binnenuit". Lees verder

 • Uitstallingsregeling rechtvaardig?

  27 maart − De Valkenburgse VVD heeft in een brief aan het gemeentebestuur haar bezorgdheid neergeschreven omtrent de ‘tweedeling’ van de uitstallingsverordening. Lees verder

 • Geulforel Unique Selling Point

  12 maart − Onze fractie vindt het belangrijk dat de beekforel, die in Nederland alleen nog bij ons voorkomt "Unique Selling Point" voor onze gemeente behouden blijft en vraagt aandacht aan de wethouder. Lees verder

 • Art. 41 brief over voetgangersveiligheid

  12 maart − Naar aanleiding van de toegenomen onveiligheid op en nabij de voetgangersoversteekplaatsen bij de Plenkertstraat en in de Wilhelminalaan, heeft de VVD op 10 maart jl een zgn Artikel 41 brief naar het College gestuurd met het nadrukkelijke verzoek te onderzoeken wat aan deze gevaarlijke situatie gedaan kan worden. Lees verder

 • Actiepunten portefeuillehouders

  22 februari − Thema's waar de Valkenburgse VVD fractie aandacht voor heeft gevraagd aan de portefeuillehouders. Lees verder

 • Interview Falcon Radio met Jan Vermeer

  24 december − Klik hier voor het interview. Falcon Radio interviewt Valkenburgs' wethouder Jan Vermeer op 5 december Sinterklaas 2014. Veel actuele zaken komen aan de orde. Vermeer wordt aan de tand gevoel over campeerbeleid, lokale VVD perikelen, coalitieoverleg, verkiezingsbeloften, parkeerbeleid, samenwerking in het college en meer ... Lees verder

 • 1e steunfractievergadering Afdeling

  25 augustus − Het zomerreces voor onze fractie zit er alweer op. Gisteren heeft de eerste wekelijkse fractievergadering plaats gevonden en we hebben er zin in! We willen jullie graag in herinnering brengen dat de eerstvolgende steunfractievergadering plaats zal vinden op: woensdag 3 september 2014 om 20:00 uur bij hotel Riche. Lees verder