Artikel 32 - Eigen inwoners voorrang nieuwbouwwoningen 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Valkenburg aan de Geul.

Betreft: schriftelijke vragen krachtens Artikel 32 Reglement van Orde.

Datum: 3 december 2021.

 

 

Geacht College,

 

Graag vragen we jullie aandacht omtrent het volgende:

 

‘’Gemeenten positief over plan voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw.’’ (NOS, 03/12/2021). Het kabinet wil dat gemeenten eigen inwoners voorrang kan geven bij nieuwbouwwoningen tot €355.000,- 

 

Hiermee zou de woningmarkt toegankelijker gemaakt moeten worden voor onze starters en mensen met een middeninkomen, die komen nu nauwelijks aan bod. 

 

Wij, als Valkenburgse VVD zijn het hier uiteraard roerend mee eens. Er is sprake van een grote woningnood. Een dergelijke maatregel zou onze starters een kans kunnen bieden om in haar/zijn eigen kern te blijven wonen. Mede daarom zijn we erg benieuwd naar het standpunt van ons college omtrent dit onderwerp.

 

1.    Wat is het standpunt van het college betreffende dit onderwerp? 

2.    Is het college bereid deze regeling ook toe te passen binnen onze gemeente. Gaat Valkenburg aan de Geul haar inwoners voorrang geven bij nieuwbouwwoningen tot €355.000,-?

 

 

Graag zouden wij van het college hun standpunt vernemen.

 

Wij verwachten uw antwoord binnen de hiervoor gestelde termijn.

 

Namens de Valkenburgse VVD:

 

 

Bianca Rooding-Eurlings                                                            Nelleke Arentsen-Gilissen