Artikel 32 - bloemenplan.


foto: Luc Kooy

Vandaag hebben wij een art.32 brief gestuurd naar de gemeente betreffende het "bloemenplan":
Op 7 mei 2018 besloot de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul tot het verlenen van een bijdrage in de aanschaf, het beheer en onderhoud van bloembakken in het centrum van de gemeente. De afspraken hierover werden vastgelegd in een overeenkomst.

Vanwege de coronacrisis heeft de raad besloten om voor 2020 en ook voor 2021 (opgenomen in het coalitieakkoord Focus 21-22) een geldelijke bijdrage te verlenen aan de BIZ voor het bloemenproject, om Valkenburg aan de Geul weer op te fleuren voor de bezoekers. Helaas is het einde van de coronamaatregelen nog niet in zicht.

Via de initiatiefnemers (BIZ) heeft onze fractie nu vernomen dat er behoefte is aan een bijdrage voor het Bloemenplan Centrum voor het jaar 2022.

Vraag:

Is het college bereid in bilateraal overleg met de initiatiefnemers/ de BIZ te bespreken of ook voor 2022 een bijdrage mogelijk is?