Verkiezingsprogramma/kandidaten 2018

Voor het eerst brengen we het verkiezingsprogramma voor VVD lokaal afdeling Valkenburg aan de Geul uit in de vorm van een krantje en verspreiden dit over alle huishoudens in Valkenburg aan de Geul. Duidelijk laten zien waarvoor we staan; wat we hebben gerealiseerd en waarvoor we ons "hard" gaan maken..

Vergelijk ons programma gerust met die van voorgaande verkiezingen (in het katern ínfo'). Wij staan achter onze visie voor een leefbaar en gezond Valkenburg aan de Geul en vinden dat u als inwoner het recht heeft om ons af te rekenen op onze prestaties en beloften tijdens de (bijna) voorbije vier jaren waarin de VVD voor het eerst zitting mocht nemen in de coalitie.