Peiling van uw mening inzake vluchtelingenopvang in Valkenburg

Geachte VVD-leden/kiezers en sympathisanten,

Aangezien we ook in Valkenburg aan de Geul niet om de uitdaging heen kunnen een standpunt in te nemen met betrekking tot de problematiek rondom de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, wilt de VVD fractie U allen uitnodigen voor een discussie hieromtrent.

De VVD fractie vindt dit onderwerp te belangrijk om alleen, zonder ruggenspraak met U allen, tot een standpuntbepaling te komen. Wij hebben Uw inbreng nodig want het zou zo maar kunnen zijn dat de Gemeenteraad op korte termijn gevraagd wordt hoe om te gaan met deze uitdaging.

Als bijlage hebben wij de inbreng van Halbe Zijlstra, fractievoorzitter VVD in de Tweede Kamer, bijgevoegd om U, onder het kopje “migratie”, het VVD standpunt vanuit zijn positie weer te geven.

Uiteraard is het een zeer gevoelig probleem omdat het om mensen gaat, niet alleen de vluchtelingen maar ook onze eigen burgers van Valkenburg aan de Geul.

Kom woensdag even langs  en laat ons Uw mening horen!