Welkom bij de VVD Valkenburg

De VVD afdeling Valkenburg is na de gemeenteraadverkiezingen van 3 maart 2010 begonnen met het verstevigen van haar structuur waarbij voor elk verantwoordelijkheidsgebied een eigen coördinator is aangewezen.

Een van de direct merkbare gevolgen hiervan is dat een actief wervingstraject geleid heeft tot een aanmerkelijke aanwas van het aantal leden. De gemeentelijke-, landelijke- en provinciale verkiezingen hebben aangetoond dat in de gemeente Valkenburg a/d Geul een groot aantal VVD-ers wonen.

Hieruit blijkt dat er nog een aanzienlijk ledenpotentieel is dat zich nog niet daadwerkelijk bij de partij heeft aangesloten. Daarom roepen wij Valkenburgers op die overwegen om de VVD actief of passief te ondersteunen, zich aan te melden door via de pagina “afdeling/contact” een e-mail aan het secretariaat te sturen. Vermeld in dit bericht uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij per omgaande contact met u op zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.