Actiepunten portefeuillehouders

Thema's waar de Valkenburgse VVD fractie aandacht voor heeft gevraagd aan de portefeuillehouders.

Wethouder Dhr.Vermeer

. stand van zaken t.a.v. de invoering van de uitstallingsverordening
. stand van zaken m.b.t. de financieringsaanvraag aanpak Walramplein
. stand van zaken m.b.t. het komen tot een horecastop in het horecaconcentratiegebied
. stand van zaken t.a.v. een nieuwe 12 dagen regeling
. stand van zaken m.b.t. het tegengaan van paracommerciele activiteiten in sportkantines en sporthallen ( bijv. slapen in sporthal Berg bij wandel4daagse)

Wethouder Dhr. Meijers

- vaststellen benchmark MKB/horeca ter tracering van (on)kostenontwikkeling op basis van een gekozen indexatie ( net als voor bewoners)
- levering van de geconsolideerde jaarcijfers van de Polfermolen b.v. van 2012, 2013 en 2014 ( reeds over geplande aanleverdatum heen)
- overzicht ontwikkeling revenuen uit toeristen-/reclame-/retributie-/precariobelastingen 2012, 2013 en 2014

Wethouder Dhr. Vankan

. veiligheidsassessment m.b.t. toename zware neerslag gerelateerd aan onze afwatering
. implementatie van de App Buiten-beter

Burgemeester Dhr. Eurlings

- aanpassing besluit t.a.v. het niet mogen plaatsen van bedrijfsspecifieke vlaggen c.q. banieren aan bedrijfspanden

PS Voor andere uitstaande thema's hebben de betrokken portefeuillehouders toegezegd begin maart 2015 hun Plan van Aanpak te presenteren.