Art. 41 brief over voetgangersveiligheid

Naar aanleiding van de toegenomen onveiligheid op en nabij de voetgangersoversteekplaatsen bij de Plenkertstraat en in de Wilhelminalaan, heeft de VVD op 10 maart jl een zgn Artikel 41 brief naar het College gestuurd met het nadrukkelijke verzoek te onderzoeken wat aan deze gevaarlijke situatie gedaan kan worden.

Veiligheid mag geen prijskaartje hebben. Samen met de andere partijen en de Wethouder wilt de VVD toewerken naar een oplossing.