Het snoeien is begonnen ...

Wij vroegen de bewoners van Broekhem Zuid tijdens onze verkiezingscampagne waar de VVD afdeling zich voor moet inzetten in hun buurt. Bovenaan de lijst stond "het snoeien van de platanen". Zij hadden al langere tijd problemen met hetgeen allemaal uit de bomen naar beneden kwam. Hun bewonersinitiatief had behoefte aan een zet van " binnenuit".

In december 2014 werd de VVD gevraagd hoe het zat met het nakomen aan onze gedane belofte. Hierop hebben we over dit onderwerp intensief contact gehad met Wethouder Vankan. 

Vandaag hebben we onze belofte ingelost: het snoeien is begonnen!!


Kijk ook op: Nieuws van TV Valkenburg