Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2018

Hotel Riche, Valkenburg aan de Geul, 24 juli 2017

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering van de lokale VVD-afdeling Valkenburg aan de Geul, is de huidige wethouder Jan Vermeer, net zoals in 2014, unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 zullen worden gehouden. Dit op voordracht van het bestuur dat haar waardering uitsprak over de wijze waarop Jan Vermeer de vaak zware dossiers uit zijn portefeuilles heeft beheerd en een opmerkelijk aantal doelen heeft weten te bereiken. De lijsttrekker bedankte op zijn beurt het bestuur, de raadsfractie, de steunfractie en de leden, voor hun vertrouwen en hun inzet gedurende de huidige raadsperiode. 

De kandidaten op de kieslijst van de VVD-Valkenburg aan de Geul maken deel uit van een compacte, enthousiaste, lokaal opererende groep inwoners die zich betrokken voelt bij het besturen van de hele gemeente en zich inzet voor een zo goed mogelijk evenwicht tussen leefbaarheid en een gezond economisch klimaat. Zij beschikken over een gedegen kennis van de bestuurlijke onderwerpen, wonen verspreid over alle kernen van de gemeente en vertegenwoordigen alle leeftijdsgroepen. Hierdoor worden niet de belangen van uitsluitend senioren, jongeren of inwoners van één van de kernen behartigd, maar van inwoners en ondernemers in de breedste zin van het woord. De namen zullen bekend worden gemaakt zodra de lijst compleet en definitief is.