Niet langer voorrang voor statushouders


De instroom van asielzoekers neemt rap af. De maatregelen van dit kabinet wérken. Maar intussen wachten nog 17.000 asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders, in asielzoekerscentra op een woning. Volgens de huidige regels zouden al die 17.000 mensen met voorrang een sociale huurwoning moeten krijgen. De VVD vindt dat niet uit te leggen en heeft daarom het voorstel gedaan om die voorrang te laten vervallen. Er zijn immers genoeg hardwerkende Nederlanders die soms al jaren op de wachtlijst staan. Magazijnmedewerkers, onderwijzers en politieagenten die dicht bij hun werk moeten kunnen wonen.

Natuurlijk moeten statushouders ook kunnen worden gehuisvest, maar dat kan ook elders. In leegstaande kantoren, voormalige bejaardenhuizen, oude kazernes of in noodwoningen. Welke plekken daar in een gemeente voor in aanmerking kunnen komen, moet in de gemeenteraad worden besproken, zodat mensen in de buurt bij die beslissing kunnen worden betrokken. Aan dat gesprek kom je überhaupt niet toe zo lang statushouders op grond van een wettelijke bepaling voorrang krijgen. Roald van der Linde heeft daarom eind 2015 het voorstel gedaan om de voorrang van statushouders uit de wet te halen. Het kabinet heeft afgelopen maandag een wetsvoorstel ingediend om dat te regelen.